Home

İletişim

İletişim:
 

Merkez:
Merdivenköy Mah. Teker Sok. No:13/B
Kadıköy-İstanbul

Tel:+90 532 252 87 83

İrtibat Bürosu:
Sultan Selim Cad. No:10 Bahçelievler-istanbul
Şirinevler-İstanbul

Cep:+90 532 252 87 83

Tel:+90 212 442 32 60
Fax:+90 212 442 32 65

Email: onsal@onsalsondaj.com


Ana sayfa | Faaliyet Alanlarımız | Referanslarımız | Makine Ekipman | Önemli Notlar | Video | İletişim | Mail


önsal sondaj SU SONDAJI VE KUYU ARAŞTIRMALARINDA LİDER KURULUŞ

ÖNEMLİ NOTLAR:

İYİ KUYU PROJESİ ÇOK SU ELDE EDER

   Genel olarak bir su kuyusu açılırken üzerinde durulacak en önemli konu, maksada uygun kalite ve miktarda suyu bulmak için inilmesi gereken derinliğin bilinmesi ve bu derinlikte kuyunun durdurulmasıdır. Bunu sağlayabilmek için de kuyuların açılacak sahanın jeolojik yapısı ve yeraltındaki su tabakalarının durumları ve karakterleri dikkatlice araştırılmasıdır. Jeolojik yapı,  açılacak kuyuların maliyetine ve elde edilecek su miktarına esir eden en önemli faktördür. Ayrıca iyi kuyu projesi çok su elde eder.

KUYULARDA BAKIM VE SU TAHLİLLERİ

   Kuyularda ıslah tedbirleri, uzun uğraşmaları icap ettirinceye kadar geciktirilmemelidir. Her sekiz ayda veya senede bir defa temizleme işi verim düşmese bile muntazaman bilhassa bölgede kireçleşme meselesinin mevcudiyetinin bilindiği her duruma yapılmalıdır. Kuyu borularında ve pompada meydana gelen çürüme ve kireçlenme, su tahlilleri sonunda alınacak tedbirlerle asgariye indirilebilir.

DALGIÇ POMPA İLE İLGİLİ BİLGİLER

   Dalgıç pompaların devamlı ir bakıma ihtiyaçları yoktur. Elektrik donanımı pano ile altı ayda bir kontrol edilmelidir. Kontaktör ve şalter kontakları ile klemens bağlantılarında gevşeme olup olmadığı araştırılmalıdır. Pompa uzun bir müddet çalıştırılmayacaksa, kuyuda montajlı durumumda kalmasında mahsur yoktur. Ancak dönen kısımların sıkışıklığının giderilmesi için, on günde bir defa motora kısa bir müddet yol verilmelidir.

ETÜD-PROJE

   Sanayinin, çiftliklerin, sitelerin, belediyelerin, hemen hemen bütün sosyal tesislerin ve şehirlerin çok fazla ve her gün biraz daha artmakta olan su ihtiyaçlarının karşılanmasında geçmiş günlerin basit metoduyla su araştırılmasının günümüzde yetersiz olduğu görülmüştür.
   Hidrojeolojik, jeofizik ve jeolojik etüdlerin beraberce yapılmasından sonra arzın derinliklerindeki su taşıyan tabakalar tayin edilebilir. Jeofizik metod, içinden geçen cereyanın değişmesine sebebiyet veren elektrik resistansın, muhtelif toprak ve kayalarda değişiklikler göstermesi esasına dayanır.

KUYU İÇİ OLAYLAR VE POMPA DENEYLERİ

   Tabiatta derindeki su taşıyan tabakaların basınçları, sığ su tabakalarına nazaran çoğu zaman daha yüksektir. Bu basınç farkı sebebi ile aşağıda bulunan sular daha üstteki yeraltı su tabakasına kaçabilir veya bu bu olayın tersi de olabilir. Dikkatli ve kontrollü yapılan pompa tecrübelerinden kolayca tain edilebilen hidrolik kat sayılarla su taşıyan tabaka içindeki yeraltı suyu akımı tariflenmekte ve böylece de yeraltından kuyularla çekilen su miktarı hesap edilebilmektedir.

KUYUDA DEBİ AZALMASI

   SEBEP: Önce Pompa basıncını kontrol ediniz. Basınç normalden büyük ise, basma hattının direnci büyümüştür. vana kısılmıştır veya bozulmuştur.
   ÇARE: Boru tesisatını ve armatürleri kontrol ediniz.
Basınç normalden küçük ise,
Motor ters dönüyor, eme filtresi veya pompa kısmen tıkanmıştır.
Uzun kullanmadan ötürü pompa aşınmıştır.
   ÇARE: Pompa kuyudan çıkarılacak bakıma gönderilecektir.

 

 

 
Ana sayfa | Faaliyet Alanlarımız | Referanslarımız | Makine Ekipman | Önemli Notlar | Video | İletişim | Mail